Zakres opieki zdrowotnej świadczonej uczniom w SP 310 w Warszawie

 1. Pielęgniarka szkolna planuje i realizuje profilaktyczna opiekę zdrowotną nad uczniami na terenie szkoły.

 2. Świadczenia pielęgniarki szkolnej obejmują:

 • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych,

 • kierowanie postępowaniem przesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów,

 • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi,

 • sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością,
  w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego
  i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście znajduje się uczeń - zabiegów, procedur leczniczych koniecznych do wykonania w trakcie pobytu w szkole,

 • udzielenie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć,

 • doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole,

 • edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej,

 • prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluoru w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1mg/ l) grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorowymi ,

 • udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

 

Testy przesiewowe

Oddział przedszkolny

Test do wykrywania zaburzeń:

 • rozwoju fizycznego - pomiar: wysokości i masy ciała

 • układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa i zniekształceń kończyn dolnych

 • w kierunku zeza

 • ostrości wzroku

 • słuchu (badanie orientacyjne szeptem)

 • ciśnienia tętniczego krwi.

Orientacyjne wykrywanie zaburzeń statyki ciała.

Orientacyjne wykrywanie wad wymowy.

Klasa III szkoły podstawowej

Test do wykrywania zaburzeń:

 • rozwoju fizycznego - pomiar: wysokości i masy ciała

 • układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa

 • ostrości wzroku

 • widzenia barw

 • ciśnienia tętniczego krwi.

Klasa V szkoły podstawowej

Test do wykrywania zaburzeń:

 • rozwoju fizycznego - pomiar: wysokości i masy ciała

 • układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa

 • ostrości wzroku

 • widzenia barw

 • ciśnienia tętniczego krwi.

Klasa I gimnazjum, czyli klasa VII

Test do wykrywania zaburzeń:

 • rozwoju fizycznego - pomiar: wysokości i masy ciała

 • układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa i nadmiernej kifozy piersiowej

 • ostrości wzroku i słuchu (badanie orientacyjne szeptem)

 • ciśnienia tętniczego krwi.

   
© Szkoła Podstawowa nr 310 im. Michała Byliny