Nie pal przy mnie proszę

To program pod patronatem Wojewódzkiej Stacji Epidemiologiczno –Sanitarnej. Program polityki antytytoniowej przeznaczony jest dla dzieci w klasach I-III szkół podstawowych. Program ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby przy nich palą. Jest realizowany przez zajęcia metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dziecka.

 Cele programu „Nie pal przy mnie proszę”:

  • Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia
  • Kształtowanie u dzieci odpowiedzialności za własne zdrowie
  • Uświadomienie dzieciom, że palenie papierosów jest szkodliwe
  • Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem
  • Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.
   
© Szkoła Podstawowa nr 310 im. Michała Byliny