Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami

W roku szkolnym 2013/2014 jest realizowana pilotażowa edycja programu edukacyjnego, która stanowi integralną część Kampanii „Kleszczowe Zapalenie  Mózgu – Zapobiegaj ! Zaszczep się !”

Patronatem tego programu jest  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Warszawie.

Celem programu będzie edukacja w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych przez podniesienie poziomu wiedzy o chorobach odkleszczowych, poznanie sposobów zapobiegania chorobom odkleszczowym, uświadamianie wagi ugryzień przez kleszcze.

Uczniowie zdobędą wiedzę na temat miejsc występowania kleszczy i zagrożeń związanych z ugryzieniem przez te pajęczaki, poznają sposoby przenoszenia się kleszczy na zwierzęta i ludzi, poznają sposoby zapobiegania atakom kleszczy i ochrony przed przenoszonymi przez nie chorobami oraz uświadomią sobie potrzebę stosowania profilaktyki.

Koordynatorem tego programu jest nauczyciel: Beata Żak

 

List do Rodziców - kleszcze

   
© Szkoła Podstawowa nr 310 im. Michała Byliny