Klub Pożeraczy Liter

W roku szkolnym 2013/2014 klasy pierwsze uczestniczą wraz z nauczycielami i rodzicami w Świerszczykowym Klubie Pożeraczy Liter.

 

Istotą Klubu  jest:

  •  wdrażanie uczniów do czytania książek i czasopism
  •  zapoznanie  z bogactwem literatury dla dzieci
  •  wyrabianie wśród dzieci potrzeby i nawyku obcowania z książką lub czasopismem
  •  rozwijanie u dzieci sprawności językowych, twórczego myślenia i wyobraźni
  • wyposażenie nauczycieli w „narzędzie”, które pomoże im zachęcić dzieci do odkrywania i poznawania świata literatury
  • wspieranie nauczycieli i rodziców w zachęcaniu i motywowaniu uczniów do czytania książek w dobie wirtualnej rzeczywistości

Świerszczykowy Klub Pożeraczy Liter jest realizowany metodą projektu.

 

   
© Szkoła Podstawowa nr 310 im. Michała Byliny