REGULAMIN UBIEGANIA SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ
w Szkole Podstawowej Nr 310 im. Michała Byliny w Warszawie
wraz z załącznikami

Generated button

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNA PRAWNEGO
DOTYCZĄCE UBIEGANIA SIĘ DZIECKA O KARTĘ ROWEROWĄ

Generated button

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNA PRAWNEGO
DOTYCZĄCE STANU TECHNICZNEGO ROWERU ORAZ AKTUALNEGO STANU ZDROWIA DZIECKA PRZYSTĘPUJĄCEGO DO EGZAMINU PRAKTYCZNEGO NA KARTĘ ROWEROWĄ LUB DO NAUKI JAZDY ROWEREM

Generated button

 

 

 

Przykładowe pytania na egzamin teoretyczny na kartę rowerową (kliknij poniżej - plik .pdf):

Generated button

   
© Szkoła Podstawowa nr 310 im. Michała Byliny