Świetlica w SP310

 

Świetlica jest jednym z najważniejszych miejsc w szkole.

 Tętni życiem od 7.00 aż do 18.00, dla wielu uczniów z klas młodszych jest więc namiastką domu.

 Jesteśmy wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, posiadającą nierzadko kilka specjalności nauczycielskich, dlatego rozumiemy potrzeby dzieci. W naszej świetlicy istnieje możliwość zarówno swobodnej zabawy, uczestniczenia w wielu zajęciach tematycznych, twórczych, aktywności fizycznej, jak i odrabiania prac domowych.

 Wszystkie dzieci otaczamy troskliwą opieką. Każde dziecko traktujemy indywidualnie. Jesteśmy w kontakcie z rodzicami, czekamy na dodatkowe informacje i sugestie, aby pomagać, wspierać i niczego nie przeoczyć. Współpracujemy z wychowawcami klas, co daje jeszcze pełniejszy obraz dziecka. Gdy istnieje potrzeba, nasze zadania wychowawcze realizujemy przy współpracy z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

 Bierzemy udział w wielu konkursach tematycznych o zasięgu ogólnopolskim, miejskim i dzielnicowym, w których nasi wychowankowie osiągają znaczące sukcesy.

 Cały czas zmieniamy się i doskonalimy, ponieważ reagujemy na zmieniającą się rzeczywistość.

 

 

Plan dnia świetlicy:

Godziny

Proponowane zajęcia

Przed lekcjami

7.00-8.00

Przygotowanie się dzieci do zajęć, zabawy swobodne dzieci

8.00-8.55

Zajęcia tematyczne, plastyczne, doraźna pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia ruchowe

8.55-9.50

Zajęcia tematyczne, plastyczne, doraźna pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia ruchowe

9.50-11.30

Doraźny dyżur

Po zajęciach lekcyjnych

11.30-12.25

Zajęcia tematyczne, doraźna pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia ruchowe

12.25-12.55

Przerwa obiadowa (I tura)

12.55-13.40

Zajęcia ruchowe/ zabawy na patio, gry planszowe, zajęcia plastyczne

13.40-14.00

Przerwa obiadowa (II tura)

14.00-14.45

Zajęcia ruchowe/ zabawy na patio, gry planszowe, zajęcia plastyczne

Rozejście się do sal – zajęcia stałe

14.45-15.00

Podział na grupy, rozejście do sal

15.00-15.30

Odrabianie lekcji

15.30-15.45

Czas na lekturę – zajęcia czytelnicze

15.45-16.15

Zajęcia plastyczne, tematyczne, zabawy integracyjne

16.15-17.00

Zajęcia tematyczne, plastyczne, doraźna pomoc w odrabianiu lekcji

17.00-18.00

Zajęcia integracyjne, indywidualne, swobodna zabawa, porządkowanie świetlicy.

 

UWAGA!

 

  1. Dzieci, które kończą lekcje o godz. 14.45 prace domowe będą odrabiały od godz. 15.30, by mogły odpocząć po lekcjach.

  2. Kierownik świetlicy zastrzega sobie prawo do doraźnych zmian w harmonogramie, w zależności od warunków pogodowych (by dzieci mogły pobawić się na patio) oraz potrzeb wynikających z organizacji pracy szkoły.

 

   
© Szkoła Podstawowa nr 310 im. Michała Byliny