Skróty w planie lekcji:

et - etyka

zab. r - zabawy ruchowe

ew - edukacja wczesnoszkolna

wf - wychowanie fizyczne

einf - zjęcia z komputerem

kreat - zajęcia rozwijające kreatywność

zdw - zespół wyrównawczy z j. polskiego, matematyki

zkr - zajęcia rozwijające kreatywność

zuz - zajęcia dla uczniów zdolnych

ter - terapia pedagogiczna

inf - informatyka

geo - geografia

biol - biologia

fiz - fizyka

chm - chemia

wos - wiedza o społeczeństwie

edb - edukacja dla bezpieczeństwa

j.an - język angielski

g.kor - gimnastyka korekcyjna

plast - plastyka

hisz  - język hiszpański

przy - przyroda

mat - matematyka

k.mat - koło matematyczne

muz - muzyka

j.pl -  język polski

rel - religia

gw - godzina wychowawcza

hist - historia

dzw - doradztwo zawodowe

tech - zajęcia techniczne

wdż - wychowanie do życia w rodzinie

 

 

 

 

   
© Szkoła Podstawowa nr 310 im. Michała Byliny