Informacje o  STYPENDIUM SZKOLNYM i ZASIŁKU SZKOLNYM

 

WNIOSEK DO POBRANIA  - STYPENDIUM SZKOLNE

 

WNIOSEK DO POBRANIA - ZASIŁEK SZKOLNY

 

link stronY OPS

 

 

DOFINANSOWANIE OBIADÓW   W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

W przypadku, gdy rodzina jest w trudnej sytuacji materialnej, ale formalnie dochód na jedną osobę w rodzinie przekracza 528 zł netto na jedną osobę można złożyć wniosek o dofinansowanie przez szkołę obiadów w stołówce szkolnej.

Należy pobrać wniosek w gabinecie pedagoga szkolnego lub ze strony internetowej oraz udokumentować dochód oraz uzasadnić potrzebę wsparcia.

Wypełniony prawidłowo wniosek z załączonymi dokumentami (zaświadczenia lub oświadczenia) potwierdzające zawarte we wniosku dane należy złożyć w

sekretariacie szkoły.

 

WNIOSEK DO POBRANIA

 

 

 

   
© Szkoła Podstawowa nr 310 im. Michała Byliny