REGULAMIN KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW


W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 DLA UCZNIÓW ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO


1. Rodzice zapisują dziecko na obiady poprzez złożenie w sekretariacie wypełnionego formularza, dostępnego na stronie internetowej szkoły, a także w sekretariacie szkoły (formularz jest oddzielny dla oddziału przedszkolnego i klasy 1 oraz oddzielny dla klas 2-8).

2. Rodzice mają możliwość wykupienia następujących zestawów posiłków:
a) śniadania +obiady;

b) obiady;

c) obiady + podwieczorki,

d) śniadania +obiady +podwieczorki

3. Opłat za posiłki należy dokonywać na szkolne konto bankowe
DBFO-SP310 WRD Bank Handlowy w Warszawie ul. Senatorska 16
72103015080000000550341077
tytułem: żywienie, imię i nazwisko dziecka, klasa, za (miesiąc i rok).
4. Jeżeli dziecko będzie nieobecne w szkole to posiłki należy odwołać: osobiście w sekretariacie szkoły, elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub telefonicznie 22 641 24 88 do godz. 8:30. Dodatkowo zgłoszenia telefoniczne trzeba potwierdzić pisemnie lub mailowo do godziny 12:00 danego dnia.
5. Odwołania zgłaszane poza sekretariatem do nauczycieli i innych pracowników szkoły nie będą brane pod uwagę. Odwołania wpisywane w tytułach przelewu na konto bankowe również nie będą brane pod uwagę.
6. Całkowitą rezygnację z posiłków należy złożyć w sekretariacie szkoły w formie pisemnej lub elektronicznej na specjalnym formularzu dostępnym do pobrania na stronie internetowej szkoły.
7. Płatności za obiady należy dokonywać z góry do 26-go dnia mc-a za kolejny miesiąc (np. do 26 października wpłacamy za miesiąc listopad), z wyjątkiem miesiąca stycznia – wtedy opłaty należy dokonać dopiero na początku miesiąca do dnia 10 stycznia.
8. Za miesiąc wrzesień opłaty należy dokonać do 10 września.
9. Rodzice zobowiązują się do wpłacania opłaty za pełen miesiąc wg cennika dostępnego na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń. Przy wpłacie za kolejny miesiąc Rodzice mogą odliczyć kwotę pieniędzy za odwołane posiłki (zgłoszone w prawidłowy sposób) z poprzedniego miesiąca, ale po wcześniejszym uzgodnieniu w sekretariacie szkoły.
10. Rodzice zobowiązują się pokryć wszystkie koszty niewykorzystanych przez ich dziecko posiłków, które powstały w wyniku nieprawidłowego zgłoszenia nieobecności dziecka lub nieprawidłowej rezygnacji z posiłków.
11. nowy pkt.

W przypadku braku wpływu płatności za posiłki do 15. dnia za dany miesiąc będziemy Państwa informować o takim zdarzeniu. Jeśli nie dokonają Państwo płatności niezwłocznie, dziecko nie będzie mogło zjeść posiłków do czasu uregulowania wszystkich należności. Prosimy zabezpieczyć w takiej sytuacji dzieci w dodatkowy posiłek Jeśli należność zostanie uregulowana należy zgłosić ten fakt do 8.30 w sekretariacie szkoły aby dziecko od danego dnia mogło zjeść posiłki.

12. Abonament obiadowydla oddziału 0a:

od ŚRODY 4.09.19 do 20.12.2019r

A.  śniadania +obiady +podwieczorki tj.1,50+ 6,00 + 1,50 = 9,00 zł

WRZESIEŃ: 19 dni x 9 zł = 171 zł

PAŹDZIERNIK: 23 dni x 9 zł = 207 zł

LISTOPAD: 19 dni x 9 zł = 171 zł

GRUDZIEŃ: 15 dni x 9 zł = 135 zł / dyżur :23, 24, 27, 30, 31.12/ 5 dni x 9 zł = 45 zł

B.  obiady tj. 6,00 zł

WRZESIEŃ: 19 dni x 6 zł = 114 zł

PAŹDZIERNIK: 23 dni x 6 zł = 138 zł

LISTOPAD: 19 dni x 6 zł = 114 zł

GRUDZIEŃ: 15 dni x 6 zł = 90 zł / dyżur : 23, 24, 27, 30, 31.12/ 5 dni x 6 zł = 30 zł

C. śniadania + obiady / obiady + podwieczorki tj. 6,00 + 1,50 = 7,50 zł

WRZESIEŃ: 19 dni x 7,50 zł = 142,50 zł

PAŹDZIERNIK: 23 dni x 7,50 zł = 172,50 zł

LISTOPAD: 19 dni x 7,50 zł = 142,50 zł

GRUDZIEŃ: 15 dni x 7,50 zł = 112,50 zł /+ dyżur :23, 24, 27, 30, 31.12/ 5 dni x 7,50 = 37,50zł

 

 

Generated button

Generated button 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW


W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 DLA KLAS I-VIII


1. Rodzice zapisują dziecko na obiady poprzez złożenie w sekretariacie wypełnionego formularza, dostępnego na stronie internetowej szkoły, a także w sekretariacie szkoły (formularz jest oddzielny dla oddziału przedszkolnego oraz oddzielny dla klas 1-8).
2. Opłat za posiłki należy dokonywać na szkolne konto bankowe
DBFO-SP310 WRD Bank Handlowy w Warszawie ul. Senatorska 16
72103015080000000550341077
tytułem: żywienie, imię i nazwisko dziecka, klasa, za (miesiąc i rok).
3. Jeżeli dziecko będzie nieobecne w szkole to posiłki należy odwołać: osobiście w sekretariacie szkoły, elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub telefonicznie 22 641 24 88 do godz. 8:45. Dodatkowo zgłoszenia telefoniczne trzeba potwierdzić pisemnie lub mailowo do godziny 12:00 danego dnia.
4. Odwołania zgłaszane poza sekretariatem do nauczycieli i innych pracowników szkoły nie będą brane pod uwagę. Odwołania wpisywane w tytułach przelewu na konto bankowe również nie będą brane pod uwagę.
5. Całkowitą rezygnację z posiłków należy złożyć w sekretariacie szkoły
w formie pisemnej lub elektronicznej na specjalnym formularzu
dostępnym do pobrania na stronie internetowej szkoły.
6. Płatności za obiady należy dokonywać z góry do 26-go dnia mc-a za kolejny miesiąc (np. do 26 października wpłacamy za miesiąc listopad), z wyjątkiem miesiąca stycznia – wtedy opłaty należy dokonać dopiero na początku miesiąca do dnia 10 stycznia.
7. Za miesiąc wrzesień opłaty należy dokonać do 15 września.
8. Rodzice zobowiązują się do wpłacania opłaty za pełen miesiąc wg cennika dostępnego na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń. Przy wpłacie za kolejny miesiąc Rodzice mogą odliczyć kwotę pieniędzy za odwołane posiłki (zgłoszone w prawidłowy sposób) z poprzedniego miesiąca, ale po wcześniejszym uzgodnieniu w sekretariacie szkoły.
9. Rodzice zobowiązują się pokryć wszystkie koszty niewykorzystanych przez ich dziecko posiłków, które powstały w wyniku nieprawidłowego zgłoszenia nieobecności dziecka lub nieprawidłowej rezygnacji z posiłków.
10. nowy pkt.

W przypadku braku płatności 15-go za dany miesiąc, od dnia następnego dziecko nie będzie mogło zjeść obiadu ( nie zostanie wpuszczone na pełen obiad ) do czasu uregulowania wszystkich należności ( fakt uregulowania należności należy zgłosić do 8.45 w sekretariacie szkoły aby dziecko od danego dnia mogło zjeść obiad).

11. Abonament obiadowy dla klsa I-VIII:

od CZWARTKU 5.09.2019r do 20.12 2019r

WRZESIEŃ: 18 dni x 6 zł = 108 zł

PAŹDZIERNIK: 23 dni x 6 zł = 138 zł

LISTOPAD: 19 dni x 6 zł = 114 zł

GRUDZIEŃ: 15 dni x 6 zł = 90 zł

UWAGA: REZYGNACJA Z OBIADÓW TYLKO W FORMIE PISEMNEJ!

PROCEDURA WYKUPU ABONAMENTÓW OBIADOWYCH W ROKU SZKOLNYM 19/20 – pełny tekst regulaminu na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń

WPŁATY NA OBIADY dokonujemy na konto: DBFO-SP310 WRD Bank Handlowy w Warszawie ul. Senatorska 16 nr 72 1030 1508 0000 0005 5034 1077

i KONIECZNIE WPISAĆ !!!!!!!tytułem: imię i nazwisko dziecka, klasa, za miesiąc

 Za obiady płacimy z góry do 26- go za kolejny miesiąc. W grudniu nie płacimy za styczeń !!!!!!!!

Uwaga!!!! W przypadku braku płatności za dany miesiąc do 15-go , od dnia następnego dziecko może nie zostać wpuszczone na obiad do czasu uregulowania należności( fakt uregulowania należności należy zgłosić do 8.45 w sekretariacie szkoły aby dziecko w danym dniu zjadło obiad)
Odwołanie obiadu tylko do godziny 8.45 osobiście w sekretariacie, telefonicznie 22 641 24 88 , email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

BARDZO PROSIMY O REGULOWANIE ZALEGŁOŚCI  WPŁAT ZA OBIADY!!!

Generated button

Generated button

 

 

   
© Szkoła Podstawowa nr 310 im. Michała Byliny