KALENDARZ

roku szkolnego 2020/21 w SP 310

znowelizowany 3.12.2020 r.

Lp.

WYDARZENIE Z ŻYCIA SZKOŁY

DATA

UWAGI

 1

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

1.IX.2020 (wtorek)

 
 2

1. ZEBRANIEz rodzicami - spotkanie organizacyjne

9.IX.2020 (środa)

terminy ustala Dyrektor

 3

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

14.X.2020

 
 4

2. ZEBRANIEzrodzicami –  konsultacje/spotkanie "przystolikach"

28.X.2020 (środa)

 
 5

Dyskoteka Andrzejkowa(Uwaga - jeśli nie będzie pandemii)

 

termin zostanie podany

 6

3. ZEBRANIEz rodzicami - arkusz postępów ucznia, propozycje ocen śródrocznych, propozycje ocen zachowania oraz informacja
o przewidywanych ocenach niedostatecznych

UWAGA - ze względu na pandemię  - odwołane 

2.XII.2020 (środa)

do 4.12 - rodzice przesyłają za pomocą Librusa oświadczenia
o zapoznaniu się z ocenami proponowanymi

 7

Termin wystawiania ocen śródrocznych

22.XII.2020  (wtorek) 

 
 8

Zimowa przerwa świąteczna

23.XII-3.I 2021

 

uwaga -nowy termin 

 9

Ferie zimowe -wszystkie województwa

4-17.I. 2021

 

uwaga -nowy termin 

zajęciadyd.-wych.
od 18.I. (pon.)

 10

Śródroczne  klasyfikacyjne posiedzenia rady pedagogicznej 

21-22.I.2021 (czw., pt)

uwaga -nowy termin

 11

Zakończenie I półrocza

22.I.2021 (wtorek)

uwaga -nowy terminrozpoczęcie II półrocza - od 25.I.2021 (poniedziałek)

 12

4. ZEBRANIEz rodzicami – informacja o ocenach śródrocznych,
podsumowanie I półrocza 

UWAGA - zależy od sytuacji pandemicznej- istnieje możliwość zapoznania się z arkuszem postępów ucznia dzięki platformie LIBRUS

27.I.2021 (środa)

uwaga -nowy termin

 13

OD II PÓŁROCZA PRZECHODZIMY NA PEŁNY ZAKRES USŁUG PLATFORMY EDUKACYJNEJLIBRUS

 13

Dyskoteka karnawałowa (Uwaga - jeśli nie będzie pandemii)

...

termin zostanie podany

 14

Bal klas ósmych(Uwaga - jeśli nie będzie pandemii)

...

termin zostanie podany

 15

Rekolekcje Wielkopostne 

...

termin zostanie podany

 16

Wiosenna przerwa świąteczna

1-6.IV.2021

 

zajęcia od 7.IV. (środa)

 17

5. ZEBRANIEz rodzicami-konsultacje/spotkanie "przy stolikach"

14.IV.2021 (środa)

 
 18

Termin wystawiania przewidywanych ocen rocznych

7.V.2021 (piątek)

 
 19

Święto Szkoły

 

termin zostanie podany

 20

6. ZEBRANIEz rodzicami- arkusz postępów ucznia, propozycje ocen rocznych, propozycje ocen zachowania oraz informacje
o przewidywanych ocenach niedostatecznych

12.V.2021 (środa)

 
 21

Egzamin ósmoklasisty - język polski

25.V.2021 (wtorek)

W dniu egzaminu na terenie szkoły nie ma zajęć dydaktycznych

 22

Egzamin ósmoklasisty - matematyka

26.V.2021 (środa)

jw.

 23

Egzamin ósmoklasisty - język obcy nowożytny

27.V.2021 (czwartek)

jw.

 24

Końcoworoczneklasyfikacyjneposiedzenia

radypedagogicznej

15, 17.VI.2021

(wt,czw)

 
 25

Plenarneposiedzenieradypedagogicznej

25.VI.2021

 
 26

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25.VI.2021 (piątek)

 
 27

Ferie letnie

26.VI.-
31.VIII. 2021

 
 28

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty i przekazania szkołom zaświadczeń

2-8.VII.2021

 

 

 

DNI USTAWOWO WOLNE

 

Lp.

DATA

NAZWA

 1

1 listopada (niedziela)

Dzień Wszystkich Świętych

 2

11 listopada (środa)

Narodowe Święto Niepodległości

 3

1 stycznia (piątek)

Nowy Rok

 4

6 stycznia (środa)

Święto Trzech Króli

 5

1 maja (sobota)

Międzynarodowe Święto Pracy

 6

3 maja (poniedziałek)

Święto Konstytucji 3 maja

 7

3 czerwca (czwartek)

Boże Ciało

 

Terminy zebrań z rodzicami - 9.IX, 28.X, 2.XII, 13.I,  14.IV, 12.V 

   
© Szkoła Podstawowa nr 310 im. Michała Byliny