BIBLIOTEKA SZKOLNA

czyli wypożyczalnia książek i czytelnia

biblioteka

 

BIBLIOTEKA

w roku szkolnym 2019/2020

zaprasza w godzinach

 

PONIEDZIAŁEK   9.00 –   16.00

WTOREK             11.00 − 17.00

ŚRODA                  13.00 – 15.00

CZWARTEK          8.00 – 15.00

PIĄTEK                   8.00 − 13.00


 

ZASADY KORZYSTANIA z WYPOŻYCZALNI i CZYTELNI

 

W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

 

Z biblioteki korzystają: uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i inni pracownicy szkoły. Uczniowie korzystają z wypożyczalni i czytelni.

 

Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystamy:

 

 • wypożyczając je do domu;

 • czytając lub przeglądając je na miejscu (księgozbiór podręczny i czasopisma);

 

 • wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych (komplety przekazane do pracowni).

 

PAMIĘTAJ:

 

 • Z książkami i czasopismami obchodzimy się ostrożnie. Chronimy je przed zniszczeniem.

 • Na terenie biblioteki nie jemy i nie pijemy.

 • Wchodząc do biblioteki, plecaki i inne torby zostawiamy na zewnątrz.

 

 • Szanując prawo innych osób do pracy w atmosferze skupienia, zachowujemy się w bibliotece cicho i spokojnie, a z telefonów komórkowych korzystamy wg zasad opisanych w Statucie Szkoły.

 • Z innych urządzeń elektronicznych korzystamy po indywidualnym zgłoszeniu bibliotekarzowi potrzeby skorzystania z nich i każdorazowo indywidualnym ustaleniu zasad używania ich na terenie biblioteki.

 

 • W bibliotece respektujemy indywidualne prośby i uwagi kierowane do nas ze strony nauczyciela-bibliotekarza, a dotyczące biblioteki oraz tzw. „obyczajów bibliotecznych”.

 

 

 

Uczeń klasy „0”

 

 • wypożycza książki pod opieką: rodziców, prawnych opiekunów lub uczęszczającego do naszej szkoły starszego (z klasy od III do VIII) rodzeństwa;

 

 • wypożyczenia rozpoczyna po zorganizowanym w bibliotece spotkaniu: cała klasa pod opieką wychowawcy;

 • jednorazowo może wypożyczyć 1 książkę, po jej oddaniu może wypożyczyć następną.

 

Uczeń klasy I

 

 • pierwszy raz wypożycza książkę z wypożyczalni podczas zorganizowanego w bibliotece spotkania z całą klasą, w obecności wychowawcy klasy;

 • jednorazowo może wypożyczyć 1 książkę, po jej oddaniu może wypożyczyć następną.

 

Uczniowie klas II do VIII (włącznie):

 

 • indywidualne wypożyczanie książek rozpoczynają po 14 dniach od dnia rozpoczęcia nowego roku szkolnego;

 • w nowym roku szkolnym z wypożyczalni korzystają, jeśli w czerwcu poprzedniego roku szkolnego dopełnili obowiązku rozliczenia się z wypożyczalnią;

 

 • jednorazowo wypożyczają 2 książki, w tym 1 lekturę do języka polskiego;

 • następną lekturę do języka polskiego wypożyczają po oddaniu poprzedniej.

 

W przypadkach uzasadnionych udziałem ucznia w konkursach przedmiotowych liczba książek wypożyczonych jednorazowo może być zwiększona – po konsultacji z nauczycielem opiekunem konkursu.

 

Wypożyczone książki oddajemy do biblioteki NAJPÓŹNIEJ po 14 dniach kalendarzowych, licząc od dnia ich wypożyczenia, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.

 

W przypadku lektur do języka polskiego czas ten może być wydłużony – po konsultacji z nauczycielami polonistami.

 

Przez ostatnie dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego:

 

 • wcześniej wypożyczone materiały oddajemy, tzn. rozliczamy się z biblioteką;

 • w tym czasie biblioteka wypożyczeń nie prowadzi.

 

Z czytelni korzystamy od pierwszego do ostatniego dnia każdego roku szkolnego, w dni zajęć dydaktycznych, w godzinach pracy biblioteki.

 

Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inny dokument ze zbiorów bibliotecznych, ma obowiązek odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela-bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej/zniszczonej.

 

W przypadku zmiany szkoły lub rozwiązania umowy o pracę, czytelnik zobowiązany jest rozliczyć się z biblioteką w trakcie załatwiania formalności administracyjnych związanych z wyżej wymienionymi okolicznościami.

 

 

 

 

 

 

 

 

   
© Szkoła Podstawowa nr 310 im. Michała Byliny