„Dob­ry wycho­waw­ca, który nie wtłacza a wyz­wa­la, nie ciągnie a wzno­si, nie ug­niata a kształtu­je, nie dyk­tu­je a uczy, nie żąda a za­pytu­je - przeżyje wraz z dziećmi wiele 
nat­chnionych chwil”.

                                       Janusz Korczak

 

Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania-uczenia się jest źródłem pozytywnych doświadczeń dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to wspierając rozwój ucznia oraz jego naturalne dążenie do poznania otaczającego świata z uwzględnieniem indywidualnych możliwości dziecka oraz ściśle współpracując z jego rodzicami/opiekunami.

W codziennych działaniach kierujemy się zasadami poszanowania godności człowieka oraz tolerancji
w znaczeniach, które wynikają z nadrzędnych aktów prawnych: Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji Praw Dziecka oraz Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

   

Certyfikaty i programy  

 logo ogarnij

szkola z pomyslem

20161025 120343 576x1024

 

wf z klasa

   

Gazetka szkolna  

anafora

   

 indywidualni3

 

   

Ważne strony

 

         
           
anikar   kasisi  rr  bip  

 

 

 

   
© Szkoła Podstawowa nr 310 im. Michała Byliny