8. 05. 2009 r. SP 310 obchodziła 25 rocznicę nadania szkole imienia patrona Michała Byliny. Było to wydarzenie podniosłej wagi  w  historii szkoły.   Zobaczcie sami...

           25 lat! 

 

HISTORIA SP 310

- prace uczniów  wykonane z okazji 25 rocznicy nadania szkole imienia patrona M. Byliny:  

  G. Zackiewiczi W. Pieper kl.VI a- prezentacja 

N. Grochowska i K. Jancz kl. VI a - prezentacja

"310 Rzeczpospolita Szkolna" nr 11 - maj 2009 gazetka szkolna 

 

Rok szkolny 2006/2007. Stanowisko dyrektora SP 310 objął  p. Jacek Strzyżewski - trzeci dyrektor w historii szkoły.

sp strzyzewski

 

 

20 lat minęło... Rok 2002 - SP 310 obchodzi 20 rocznicę powstania szkoły. Na zdjęciu: poczty sztandarowe szkół ursynowskich.

 

Pani Regina Krajewska-dyrektor  SP 310 w latach 1989 - 2006.

sp krajewska

 

Piętnasta rocznica nadania SP 310 imienia patrona - rok 1999.

 

sztaluga i paleta

Rok  szkolny 1995/96. SP 310 z szkoły elementarnej   przekształca się w pełną ośmioletnią szkołę podstawową.

 

Reforma oświatowa w 1997 r. przyniosła kolejną zmianę - SP 310 znów stała się szkołą podstawową z oddziałami I - VI.

Pomieszczenia świetlicowe znajdowały się w budynku przy ul. Hawajskiej 3.

 

 Biblioteka (obecnie sala czytelni multimedialnej) z półkami pełnymi książek i dzwoneczkiem na ladzie przyciągała wielu czytelników...
i chętnych do użycia dzwonka.

sp biblioteka

 

 

Małe forum - obecnie biblioteka szkolna. Tu również odbywały się apele i imprezy szkolne

sp forum

 

Pierwotnie budynek szkoły tworzył układ dwóch kostek połączonych ze sobą jednym dużym forum, które pełniło funkcję sali gimnastycznej oraz było miejscem szkolnych imprez

 

 sp hala

 

Rok 1989. Drugim dyrektorem w historii SP 310 została p. Regina Krajewska.


 

W elementarnej szkole rozpoczynają naukę klasy czwarte. W 1992r. - po 10 latach istnienia szkoły,  klasy piąte.

 

SP 310 pierwszą placówką  oświatową na Ursynowie, która miała swojego patrona!

9.05.1984 r. nadano szkole imię Michała Byliny.        

  Do przyjęcia imienia patrona szkoła przygotowywała się od roku. Dzieci poznawały życie i twórczość M. Byliny, nawiązano kontakty z żoną artysty p. Stanisławą Bylinową, z Muzeum Wojska Polskiego, gdzie prezentowane są dzieła artysty.
W szkole zorganizowano wystawę poświęconą patronowi.

Na zdjęciu: artysta malarz prof.  L. Maciąg odsłania namalowany przez siebie obraz M. Byliny, który ofiarował szkole.

bylina

Z okazji nadania imienia SP 310  Komitet Rodzicielski ufundował i przekazał dyrektorowi sztandar szkoły. Na zdjęciu: dyr. L. Katra przekazuje sztandar uczniom. Ta tradycja przekazywania sztandaru kultywowana jest do dziś. Co roku poczet sztandarowy, w którego skład wchodzą  uczniowie z klas opuszczających szkołę, przekazuje sztandar młodszym kolegom podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

 

Pani S. Bylinowa podarowała szkole pamiątki po swym mężu: sztalugi, szkice, paletę  i odznaczenia artysty.

 

 sztaluga i paleta

Pierwszy dyrektor  SP 310 - pani Leokadia Katra

sp katra

 

Pierwsza Rada Pedagogiczna SP 310: dyr. Leokadia Katra , Danuta Gożdzikowska z-ca dyr, Anna Oleksiewicz kier. świetlicy,  nauczyciele: Janina Burakowska, Teresa Budek, Anna Gust, Halina Jasińska - Matusz, Barbara Kalina, Bożena Krasuska,  Maria Kosińska, Barbara Mianowska, Alicja Miszkowska, Maria Paderewska,  Krystyna Puto, Antonina Trukawka, Zofia Waryszak.

 

sp pierwsza rada

sp

 

sp1982a

 

W dniu 1.09.1982 r. otworzyła swoje podwoje elementarna Szkoła Podstawowa nr 310  w Warszawie przy ul. Hawajskiej 7. Prace wykończeniowe jeszcze trwały ale uczniowie już podjęli naukę w nowo wybudowanej szkole.

sp1982

 

 

Opracowano na podstawie kronik archiwalnych szkoły.

 

   

Certyfikaty i programy  

 logo ogarnij

szkola z pomyslem

20161025 120343 576x1024

 

wf z klasa

   

Gazetka szkolna  

anafora

   

 indywidualni3

 

   

Ważne strony

 

         
           
anikar   kasisi  rr  bip  

 

 

 

   
© Szkoła Podstawowa nr 310 im. Michała Byliny