Generated button

 

Generated button

              

 Generated button

 

Generated button

 

 


Jeśli Rodzice / Uczniowie nie mają dostępu do librusa, bo np. zapomnieli hasła, proszeni są
o wysłanie wiadomości na adres :

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 


 

Uwaga!!!

  

Informacje Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

Generated button

 

   

Mazowiecka Policja Apeluje!

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!
 
W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!
Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna.
Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.
Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich.
Wyłączeni z tego obowiązku będą:
- rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
- a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich.  

Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie.
Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad!
Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej.
Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.

Drodzy uczniowie!
Mazowiecka Policja apeluje:

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!
Od 1 kwietnia do odwołania, osoby które nie ukończyły 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki osób dorosłych.
Dlatego na ulicach i innych miejscach publicznych możecie przebywać tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub jakiegoś innego dorosłego.  
Zaniechajcie wychodzenia z domu jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne!
Unikajcie miejsc publicznych!
Respektujcie wszelkie zasady bezpieczeństwa pamiętając, że za nieprzestrzeganie przepisów możecie być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej!

Prezentacja:

https://drive.google.com/file/d/1MpcQ-Vh5ZiQkI6oVSbocOyjpzND_CvVS/view?usp=sharing

Informacje o materiałach"Nowej Ery" do bezpłatnego korzystania

Codzienne zajęcia szkolne zostały zawieszone, ale edukacja trwa dalej. Aby łatwiej prowadzić ją zdalnie, Nowa Era przygotowała szereg ułatwień.

 Nowa Era zdecydowała się udostępnić bezpłatnie:

 Wersje elektroniczne podręczników Nowej Ery do klas 1-8

  • Można z nich korzystać bezpłatnie na platformie ebooki.nowaera.pl do końca roku szkolnego 2019/2020.
  • Aby skorzystać z podręczników, wystarczy zarejestrować się za pomocą Konta Moja Nowa Era. Rejestracji może dokonać nauczyciel lub rodzic (w imieniu ucznia).
  • Dzięki platformie uczeń może mieć dostęp do swoich podręczników w domu, nawet gdy papierowe książki zostawił w szkole.

 

https://www.nowaera.pl/naukazdalna

Informacje dotyczące zmiany zasad prowadzenia zapisów na dyżury wakacyjne

 

Szanowni Państwo,

w związku zaistniałą sytuacją ulegają zmianie zasady prowadzenia zapisów na dyżury wakacyjne.

Dyrektor przedszkola/szkoły generuje hasła z systemu, które przekazuje rodzicom wyłącznie drogą elektroniczną na adresy mailowe rodziców (lub platformę
e-przedszkole wykorzystywaną przez placówkę).

W treści maila  wskazane będzie  tylko imię dziecka i hasło (bez innych danych).

W przypadku braku adresu email rodzica dyrektor kontaktuje się telefonicznie z rodzicami i ustala sposób przekazania hasła.

Możliwość generacji hasła będzie dostępna w dniach od 23 marca do 7 kwietnia. Wskazane jest jednak, aby dyrektor przekazał hasło rodzicom (elektronicznie)
do dnia 25 marca.

UWAGA!

Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli*/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie rejestracji wniosku/zgłoszenia.

 

Rodzice wypełniają wniosek tylko w systemie zapisów na dyżury wakacyjne.
Nie muszą dostarczać jego wersji papierowej do placówki.

 

Terminy zapisów i pozostałe zasady pozostają bez zmian.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Dotyczy dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola, nie potwierdziły woli kontynuacji i ubiegają się o przyjęcie do innego przedszkola/szkoły

Zmiana terminów konkursu Wielka Liga Czytelników – informacja dla Uczestników

 

Szanowni Uczestnicy!

W związku z odwołaniem zajęć w szkołach uległ zmianie termin zdobywania sprawności w I etapie Wielkiej Ligi Czytelników. Termin zakończenia wpisywania sprawności I etapu ustalono wstępnie na piąty dzień roboczy liczony od dnia powrotu do szkoły. Oznacza to, że wypełnione testy Uczniowie mogą dostarczać do biblioteki szkolnej w okresie pięciu dni roboczych, począwszy od pierwszego dnia przywrócenia zajęć dydaktycznych. Rozwiązane testy można również teraz przesyłać w formie skanu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Testy do wypełnienia można otrzymać, wysyłając na wskazany wyżej adres mailowy informację o tytule przeczytanej książki konkursowej. Nauczyciel bibliotekarz prześle Uczestnikowi test w formacie PDF.

Oczywiście termin finału powiatowego będzie również przesunięty i podany w późniejszym czasie.

Zachęcam do czytania pogodnych książek w czasie wolnym od zajęć. Dobra lektura może dostarczyć wielu miłych chwil i tym samym pomóc w ograniczeniu stresu, który niekorzystnie wpływa na naszą odporność.

 

Katarzyna Olszewska

Informacja o portalu edukacyjnym do nauki zdalnej

Anna Ostrowska Rzecznik Prasowy MEN informuje, że w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych zachęca  do nauki zdalnej z uczniami.
Proszę o zapoznać się ze stroną www.gov.pl/zdalnelekcje . Można na niej znaleźć m.in. tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu. Do dyspozycji nauczycieli jest również platforma epodreczniki.pl oraz pakiety materiałów od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla ósmoklasistów i maturzystów.


Dbajmy o siebie i swoich najbliższych w tym trudnym czasie.
Pamiętajmy o podstawowych zasadach higieny. Sprawdzajmy na bieżąco informacje zamieszczanie przez Ministerstwo Zdrowia, GIS i na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu

 

 

Komunikaty na stronie www Biura Edukacji dot. zmian w rekrutacji do klas I w SP oraz do przedszkoli (w różnych językach):

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/22121_zmiana-zasad-rekrutacji-do-przedszkoli-i-i-klas

Generated button

 

Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach

 

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych.

Zgodnie z harmonogramem do 20 marca br. trwa etap składania wniosków/ zgłoszeń o przyjęcie do przedszkola/szkoły. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie placówki pierwszego wyboru.

Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą. W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole/szkołę pierwszego wyboru, np. drogą mailową, o wysyłce dokumentów.

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach

 


Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny

 


podjął decyzję o przeniesieniu zawodów na dzień 16.04 2020 r.

REKOLEKCJE:   11 – 13 MARCA 2020 r.

są wpisane w plan lekcji!

 

Pozostałe lekcje będą realizowane zgodnie z planem !

Środa / 11 marca 2020r.
(w domu parafialnym „Betania” sala św. Cecylii)  

Godz. 9.10 – 10.25   (2-3 lekcja) - klasy VI, VII, VIII

Godz. 10.45 – 11.30 ( 4 lekcja) – klasy I, II, III oraz „zerówka”

Godz. 11.45 – 12.30 ( 5 lekcja ) – klasy IV, V

 

Czwartek / 12 marca 2020r.
(w domu parafialnym „Betania”)  

Godz. 9.10 – 10.25   (2-3 lekcja) - klasy VI, VII, VIII

Godz. 10.45 – 11.30 ( 4 lekcja) – klasy I, II, III oraz „zerówka”

Godz. 11.45 – 12.30 ( 5 lekcja ) – klasy IV, V

 

Piątek / 13 marca 2020r. (w dużym kościele)  

Godz. 9.00 – 10.00   (2-3 lekcja) - klasy I, II, III oraz „zerówka”

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej z nauka rekolekcyjną

Godz. 10.15 – 11.30 (3-4 lekcja) – klasy IV, V

10.15 Nabożeństwo pokutne i spowiedź

10.45- 11.30 Msza Święta

Godz. 11.45 – 13.15 (5 – 6 lekcja)– klasy VI, VII, VIII

11.45   Nabożeństwo pokutne i spowiedź

12.15 – 13.15 Msza Święta

 

Opiekę nad klasami 0-III sprawują wychowawcy.

Opiekę nad klasami IV-VIII sprawują nauczyciele uczący na danej lekcji.  

W tych dniach nie będzie lekcji religii.

Dzieci, które nie będą brały udziału w rekolekcjach, w czasie ich trwania pozostaną pod opieka wychowawców świetlicy.

22 stycznia 2020 (środa)

 

SPOTKANIA Z WYCHOWAWCAMI KLAS

 

klasa

wychowawca

sala

godz.

0a

Kamila Mazurek i Kinga Szczesik

dzień otwarty!

0

od 17.30

1a

Anna Kondratowicz

4

17.00

1b

Izyda Koryl

6

18.00

2a

Magdalena Cieślak

1

18.00

2b

Sylwia Mikucka

6

17.00

3a

Barbara Szarf

5

17.15

3b

Edyta Jurek

5

18.30

3c

Agnieszka Szota

9

17.00

4a

Barbara Woźniak

15

17.00

5a

Izabela Žiška

10

18.00

5b

Beata Gołębiewska

11

17.00

5c

Jolanta Relidzyńska

8

18.00

5d

Dariusz Stokowski

7

17.00

6a

Jolanta Papierzyńska

12

17.00

6b

Katarzyna Wardawa-Stec

16

17.00

6c

Sylwia Kwiatkowska

7

18.00

6d

Magdalena Cieślak

1

17.00

7a

Beata Żak

17

18.00

7b

Anna Kondratowicz

16

18.00

7c

Agnieszka Maj

3

17.00

8a

Aneta Stępniewska

19

17.00

8b

Agnieszka Miaśnikiewicz

10

17.00

   
© Szkoła Podstawowa nr 310 im. Michała Byliny