Wykaz podręczników w roku szkolnym 2020/2021

KLASA I

 1. J. Dymarska i in., Nowi Tropicielekl. 1 cz. 1 – 5, WSiP.

 2. S. M. Howell, L. Kester-Dodgson, Explore Treetops 1, Oxford.

KLASA II

 1. A. Danielewicz-Malinowska i in., Nowi Tropiciele kl. 2 cz. 1 – 5, WSiP.

 2. S. M. Howell, L. Kester-Dodgson, Explore Treetops 2, Oxford.

KLASA III

 1. A. Banasiak i in., Nowi Tropiciele kl. 3 cz. 1 – 5, WSiP.

 2. S. M. Howell, L. Kester-Dodgson, Explore Treetops 3, Oxford.

KLASA IV

 1. W. Kalwat, M. Lis, Historia. Podręcznik kl. 4, WSiP.

 2. A. Łuczak, A. Murdzek, A. Krzemieniewska-Kleban, Między nami 4. Podręcznik do języka polskiego, GWO.

 3. M. Marko-Worłowska, F. Szlajfer, J. Stawarz, Tajemnice przyrody 4, Nowa Era.

 4. M. Gromek, G. Kilbach, Lekcja muzyki 4. Podręcznik, Nowa Era.

 5. J. Lukas, K. Onak, Do dzieła! Podręcznik do plastyki kl. 4, Nowa Era.

 6. L. Łabecki, M. Łabecka, Jak to działa? Podręcznik do techniki kl. 4, Nowa Era.

 7. M. Kęska, Lubię to! 4. Podręcznik do informatyki, Nowa Era.

 8. M. Dobrowolska i in., Matematyka 4 z plusem, GWO.

 9. S. Zervas, C. Bright, A. Tkacz,English Class A1, Pearson.

KLASA V

 1. K. Kowalewski, I. Kąkolewski, A. Plumińska-Mieloch, Historia 5, WSiP.

 2. A. Łuczak, A. Murdzek, Między nami 5. Podręcznik do języka polskiego, GWO.

 3. M. Sęktas, J. Stawarz, Puls życia 5. Podręcznik do biologii, Nowa Era.

 4. M. Gromek, G. Kilbach, Lekcja muzyki 5. Podręcznik, Nowa Era.

 5. S. K. Stopczyk i in., Plastyka 5, WSiP.

 6. F. Szlajfer i in., Planeta Nowa 5. Podręcznik do geografii, Nowa Era.

 7. E. Bubak, E. Królicka, M. Duda, Technika na co dzień 4-6, WSiP.

 8. M. Kęska, Lubię to! 5. Podręcznik do informatyki, Nowa Era.

 9. M. Dobrowolska i in., Matematyka 5 z plusem, GWO.

 10. J. Croxford, G. Fruen, A. Tkacz, English Class A1+, Pearson.

KLASA VI

 1. I. Kąkolewski, A. Plumińska-Mieloch, Historia 6, WSiP.

 2. A. Łuczak, A. Murdzek, Między nami 6. Podręcznik do języka polskiego, GWO.

 3. J. Stawarz, Puls życia 6. Podręcznik do biologii, Nowa Era.

 4. M. Gromek, G. Kilbach, Lekcja muzyki 6. Podręcznik, Nowa Era.

 5. S. K. Stopczyk, B. Neubart, K. Janus-Borkowska., Plastyka 6, WSiP.

 6. T. Rachwał, R. Malarz, D. Szczypiński., Planeta Nowa 6. Podręcznik do geografii, Nowa Era.

 7. L. Łabecki, M. Łabecka, Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy 6, Nowa Era.

 8. M. Kęska, Lubię to! 6. Podręcznik do informatyki, Nowa Era.

 9. M. Dobrowolska i in., Matematyka 6 z plusem, GWO.

 10. S. Zervas, C. Bright, A. Tkacz, English Class A2, Pearson.

KLASA VII

 1. I. Kąkolewski, K. Kowalewski, A. Plumińska-Mieloch, Historia 7, WSiP.

 2. A. Łuczak i in., Między nami 7. Podręcznik do języka polskiego, GWO.

 3. M. Jefimow, Puls życia 7. Podręcznik do biologii, Nowa Era.

 4. M. Gromek, G. Kilbach, Lekcja muzyki 7. Podręcznik, Nowa Era.

 5. M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak, Do dzieła! Podręcznik do plastyki kl. 7, Nowa Era.

 6. R. Malarz, M. Szubert, T. Rachwał, Planeta Nowa 7. Podręcznik do geografii, Nowa Era.

 7. G. Francuz-Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny-Różańska, Spotkania z fizyką 7, Nowa Era.

 8. G. Koba, Lubię to! 7. Podręcznik do informatyki, Nowa Era.

 9. M. Dobrowolska (red.), Matematyka 7 z plusem, GWO.

 10. C. Barraclough, S. Gaynor, A. Tkacz, English Class B1, Pearson.

 11. M. C. Cabeza Sanchez, Espacio Joven A1, Editorial Edinumen.

 12. J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin, Chemia Nowej Ery 7, Nowa Era.

KLASA VIII

 1. W. Kalwat, P. Szlanta, A. Zawistowski, Historia 8, WSiP.

 2. A. Łuczak i in., Między nami 8. Podręcznik do języka polskiego, GWO.

 3. B. Sągin, A. Boczarowski, M. Sęktas, Puls życia 8. Podręcznik do biologii, Nowa Era.

 4. T. Rachwał, D. Szczypiński, Planeta Nowa 8. Podręcznik do geografii, Nowa Era.

 5. G. Francuz-Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny-Różańska, Spotkania z fizyką 8, Nowa Era.

 6. G. Koba, Lubię to! 8. Podręcznik do informatyki, Nowa Era.

 7. M. Dobrowolska (red.), Matematyka 8 z plusem, GWO.

 8. S. Gaynor i in., English Class B1+, Pearson.

 9. M. C. Cabeza Sanchez, Espacio Joven A1+, Editorial Edinumen.

 10. J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin, Chemia Nowej Ery 8, Nowa Era.

 11. J. Słoma, Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacja dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej, Nowa Era.

 12. I. Janicka, Dziś i Jutro. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej, Nowa Era.

   
© Szkoła Podstawowa nr 310 im. Michała Byliny