Statut Szkoły Podstawowej nr 310 im. Michała Byliny
wraz z uchwałami zmieniającymi:

 

Generated button

Uchwała nr 1/20/21 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 310 w Warszawie z dnia 1 września 2020 r.

Zmiany w statucie dotyczące oceny zachowania (od 1 września 2020 r.)

 

   
© Szkoła Podstawowa nr 310 im. Michała Byliny