Zestaw programów nauczania

zatwierdzonych do użytku w SP 310 w roku szkolnym 2020/2021

Nr w roku szkolnym, data zatwierdzenia

Przedmiot

Klasa

Tytuł programu

Kto realizuje

SP 310 /1/ z dn.

3.09.2018 r. 2.09.2019 r.

1.09.2020 r.

Etyka

III ab

II ab

I ab

Program etyki w klasach
I-III szkoły podstawowej „Chcemy być lepsi.”

M. Gorczyk

B. Szarf

SP 310 /2/

z dn.

1.09.2020 r.

Edukacja wczesnoszkolna

I ab

Program edukacji wczesnoszkolnej „NOWI TROPICIELE”/ M. Lorel,
J. Hanisz, L. Wollman

B. Szarf

E. Jurek

SP 310 /3/

z dn.

2.09.2019 r.

Edukacja wczesnoszkolna

II ab

Nowi Tropiciele” – program edukacji wczesnoszkolnej

J. Hanisz

A. Szota

I. Koryl

SP 310 /4/

z dn.

3.09.2018 r.

Edukacja wczesnoszkolna

III ab

Program edukacji wczesnoszkolnej „NOWI TROPICIELE”/ M. Lorel
J. Hanisz, , L. Wollman

M. Cieślak

S. Mikucka

SP 310 /5/

z dn.

3.09.2018 r.

Religia

III ab

W rodzinie Dzieci Bożych”

Program nauczania religii

AZ – 1 –01/ 12

s. G. Piętka

A. Krupa

SP 310 /6/

z dn.

3.09.2018 r.

Matematyka

VI abcd

Matematyka z plusem” Program nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej

M. Jucewicz, J. Lech

M. Karpiński,

B. Gołębiewska

B. Żak

B. Kunach

SP 310 /7/

z dn.

3.09.2018 r.

Język polski

VI abcd

Między nami”

Program nauczania języka polskiego w kl. IV-VIII
w szkole podstawowej

J. Piasta-Siechowicz,
A. Łuczak, A. Murdzek,
E. Prylińska

J. Relidzyńska

A. Zagórowicz

SP 310 /8/

z dn

3.09.2018 r.

Język angielski

VI abcd

Program nauczania języka angielskiego dla kl. IV-VIII

J. Stefańska

J. Papierzyńska

K. Wrońska

SP 310 /9/

z dn

3.09.2018 r.

Wychowanie fizyczne

VI abcd

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podst.

K. Warchoł

S. Kwiatkowska

P. Otwinowski

D. Stokowski

SP 310 /10/

z dn.

2.09.2019 r.

Religia

VIII abc

Pójść za Jezusem“ Program nauczania religii AZ – 3 – 01/ 10

ks. P. Budziak

SP 310 /11/

z dn.

3.09.2018 r.

Plastyka

VI abcd

Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej / B. Mikulik

K. Kotnarowska

A. Puzoń

SP 310 /12/

z dn.

2.09.2019 r.

Wychowanie fizyczne

V a

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej / K. Warchoł

P. Otwinowski

SP 310 /13/

z dn.

2.09.2019 r.

Język polski

V a

Między nami”

Program nauczania języka polskiego w klasach IV-VII szkoły podstawowej

j. Piasta-Siechowicz,
A. Łuczak, A. Murdzek,
E. Prylińska

B. Woźniak

SP 310 /14/

z dn.

2.09.2019 r.

Język angielski

V a

Program nauczania
języka angielskiego
dla kl. VII-VIII

J. Stefańska

J. Papierzyńska

SP 310 /15/

z dn.

2.09.2019 r.

Matematyka

V a

Matematyka z plusem”. Program nauczania matematyki w klasach 4-8 J. Lech, M. Jucewicz,
M. Karpiński

K. Wardawa-Stec

SP 310 /16/

z dn.

2.09.2019 r.

Historia

V a

Historia Program nauczania Szkoła podstawowa klasy IV-VIII

A. Plumińska-Mieloch

R. Deleżuch

SP 310 /17/

z dn.

1.09.2020 r.

Przyroda

IV ab

Tajemnice przyrody”

Program nauczania przyrody w kl. IV szkoły podstawowej / J. Golanko

A. Stępniewska

SP 310 /18/

z dn.

2.09.2019 r.

Język polski

VIII abc

Między nami”

Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej / A. Łuczak, A. Murdzek, E.Prylińska, J.Piasta-Siechowicz

B. Woźniak

J. Relidzyńska

SP 310/19/

z dn.

2.09.2019 r.

Matematyka

VIII abc

Matematyka z plusem.

Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego

M. Jancewicz

M. Karpiński, J. Lech

K. Wardawa- Stec

B. Żak

SP 310/20/

z dn.

2.09.2019 r.

Historia

VIII abc

Program nauczania. Historia. Szkoła podstawowa kl. IV-VIII

A. Plumińska-Mieloch

R. Deleżuch

I. Žiška

SP 310/21/

z dn.

2.09.2019 r.

Biologia

VIII abc

Program nauczania biologii w klasach V-VIII szkoły podst. „Puls Życia”

A. Zdziennicka

A. Stępniewska

SP 310 /22/

z dn.

1.09.2020 r.

Plastyka

IV ab

Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej, B. Mikulik

K. Kotnarowska

SP 310 /23/

z dn.

2.09.2019 r.

Język hiszpański

VIII abc

Program nauczania języka hiszpańskiego w szkole podst. w kl. 7-8

A. Dudziak-Szukała,

P. Przystanowicz

J. Arriagada -Paszkowska

SP 310 /24/

z dn.

2.09.2019 r.

Język angielski

VIII abc

Program nauczania języka angielskiego dla klas VII-VIII / J. Stefańska

A. Maj

J. Papierzyńska

K. Wrońska

SP 310 /25/

z dn.

3.09.2018 r.

Muzyka

VI abcd

Lekcja muzyki”

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej.

M. Gromek, G. Kilbach

A. Siwik

SP 310 /26/

z dn.

3.09.2018 r.

Informatyka

VI abcd

Lubię to!” Program nauczania informatyki 4-8
M. Kęska, G. Koba

K. Kotnarowska

SP 310 /27/

z dn.

1.09.2020 r.

Technika

 

IV ab

Technika na co dzień
kl. 4-6 szkoły podst.

E. Bubak, E. Królicka, M.Duda

M.Świetlicki

SP310/28/

z dn.

1.09.2020 r.

Wychowanie do życia w rodzinie

IV ab

Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia
w rodzinie dla kl. IV

T. Król, K. Maśniak,

G. Węglarczyk

M. Żurawska

I. Žiška

SP 310 /29/

z dn.

1.09.2020 r.

Wychowanie przedszkolne

0 a

Program wychowania przedszkolnego
„Zbieram, poszukuję, badam”

D. Dziamska, M. Buchnat

K. Mazurek

M. Słowik

SP 310 /30/ z dn

4.09.2017 r.

3.09.2018 r.

2.09.2019 r.

1.09.2020 r.

Etyka

VII abcd

VI abcd

V a

IVab

Ludzkie ścieżki.” Kompleksowy program nauczania etyki na II, III, IV poziomie edukacyjnym.

A. Ziemska, Ł. Malinowski

B. Woźniak

R. Deleżuch

B. Jeziorska

SP 310 /31/

z dn.

2.09.2019 r.

Geografia

 

VI abcd

Program nauczania geografii w szkole podst.
R. Malarz, M. Szuber,
T. Rachwał

J. Chylicka

SP 310 /32/

z dn.

2.09.2019 r.

Muzyka

V a

 

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej – Lekcja muzyki

M. Gromek, G. Kilbach

A. Siwik

SP 310 /33/

z dn.

2.09.2019 r.

Informatyka

V a

Program nauczania informatyki w szkole podst

. „Lubię to” M. Kęska

K. Kotnarowska

SP 310 /34/

z dn.

2.09.2019 r.

Biologia

VI abcd

Program nauczania biologii w kl. 5-8 szk. podstawowej „Puls życia”
A. Zdziennicka

A. Stępniewska

SP 310 /35/
z dn.

1.09.2020 r.

Wychowanie do życia w rodzinie

VI abcd

Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia
w rodzinie dla kl. VI

T. Król, K. Maśniak,

G. Węglarczyk

M. Żurawska

I. Žiška

SP 310 /36/
z dn.

1.09.2020 r.

Edukacja dla bezpieczeństwa

VIII abc

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podst.”Żyję i działam bezpiecznie
/ J. Słoma /

M. Cieślak

SP 310 /37/
z dn.

1.09.2020 r.

Język angielski

0a

Język angielski
w wychowaniu przedszk.

M. Szpotowicz

M. Szulc-Kurpaska

A. Szterk

SP 310 /38/

z dn.

2.09.2019 r.

Religia

II ab

W rodzinie Dzieci Bożych

Program nauczania religii

AZ – 1 –01/ 12

s. G. Piętka

A. Krupa

SP 310 /39/

z dn.

       

SP 310 /40/

z dn.

1.09.2020 r.

Religia

I ab

Zaproszeni na ucztę z Panem Jezusem”

Program nauczania religii

AZ – 1 –01/ 18 z 19 IX 2018r.

s. G. Piętka

SP 310 /41/

z dn.

3.09.2018 r.

Technika

VI abcd

Technika na co dzień”

E. Bubak, E. Królicka

M. Świetlicki

SP 310 /42/

z dn.

2.09.2019 r.

Chemia

VIII abc

Program nauczania chemii w szk. podstawowej

T. Kulawik, M. Litwin

A. Sadkowska

SP 310 /43/

z dn.

3.09.2018 r.

Historia

VI abcd

HISTORIA. Program nauczania szkoła podst.
kl. 4-8

A. Plumińska-Mieloch

R. Deleżuch

I. Žiška

SP 310 /44/

z dn.

3.09.2018 r.

Religia

VI abcd

Poznaję Boga i w Niego wierzę”
Program nauczania religii
AZ – 2 –01/ 10

A. Krupa

SP 310 /45/

z dn.

3.09.2018 r.

Biologia

VII abcd

Puls życia.

Program nauczania biologii w kl. 5-8 szkoły podst.
A. Zdziennicka

A. Stępniewska

SP 310 /46/

z dn.

2.09.2019 r.

Informatyka

VIII abc

Lubię to!”

Program nauczania informatyki w szkole podst. / M. Kęska

K. Kotnarowska

SP 310 /47/

z dn.

1.09.2020 r.

Religia

 

0a

Tak dla Jezusa”

AZ-0-0-01/20 z 28.01.20

Opracował T. Śmiech

ks. P. Budziak

SP310/48/

z dn.

2.09.2019 r.

Język angielski

II ab

Język ang. w nauczaniu zintegrowanym. Program nauczania j. ang. dla eduk. wczesnoszkolnej I etap eduk. M. Szpotowicz

M. Szulc-Kurpaska

A. Szterk

K. Wrońska

SP 310/ 49/

z dn.

1.09.2020 r.

Język angielski

I ab

Język ang. w nauczaniu zintegrowanym.

Program nauczania j. ang. dla eduk. wczesnoszkolnej

M. Szpotowicz

M. Szulc-Kurpaska

A. Maj

J. Papierzyńska

SP 310 / 50/

z dn.

1.09.2020 r.

Muzyka

IV ab

Program nauczania muzyki w szkole podst., Lekcja muzyki / M. Gromek , G. Kilbach

A. Siwik

SP 310/ 51/

z dn.

2.09.2019 r.

Technika

V a

Technika na co dzień”

E. Bubak i E. Królicka,
M. Duda

M. Świetlicki

SP 310/ 52/

z dn.

2.09.2019 r.

Fizyka

VIII abc

Program nauczania fizyki
w szkole podst. Spotkania
z fizyką / T. Kulawik,
G. Francuz-Ornat

J. Szafrański

SP 310 /53/
z dn.

1.09.2020 r.

Język hiszpański

VII abcd

Program nauczania języka hiszpańskiego, szkoła podstawowa, klasy 7-8

A. Dudziak-Szukała,

P. Przystanowicz

J. Arriagada -Paszkowska

SP 310 /54/

z dn.

2.09.2019 r.

Plastyka

V a

Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej / B. Mikulik

K. Kotnarowska

SP 310/ 55/

z dn.

3.09.2018 r.

Język angielski

III ab

Program nauczania języka ang. do edukacji wczesnoszkolnej. I etap eduk. M. Szpotowicz

M. Szulc-Kurpaska

A. Szterk

A. Maj

SP 310/ 56/

z dn.

2.09.2019 r.

Wychowanie fizyczne

VIII abc

Program wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podst./ K. Warchoł

P. Otwinowski

D. Stokowski

A. Kondratowicz

SP 310/ 57/

z dn.

1.09.2020 r.

Wychowanie do życia w rodzinie

V abcd

Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia
w rodzinie dla kl. V

T. Król, K. Maśniak,

G. Węglarczyk

A. Stępniewska

M. Żurawska

SP 310/ 58/

z dn.

1.09.2020 r.

Wychowanie do życia w rodzinie

VIII abc

Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia
w rodzinie dla kl. VIII

T. Król, K. Maśniak,

G. Węglarczyk

A. Stępniewska

M. Żurawska

SP 310/ 59/

z dn.

2.09.2019 r.

Doradztwo zawodowe

VIII abc

Przykładowy program doradztwa zawodowego dla kl. VII i VIII szk. podstawowej / B. Fronczek

A. Dziurkowska, inni

E. Boguszewska -Ogłoblin

SP 310/ 60/

z dn.

4.09.2017 r.

Język polski

VII abcd

Między nami” Program nauczania języka polskiego w kl. IV-VI szk. podstawowej E. Prylińska

J. Piasta-Siechowicz,
A. Łuczak, A. Murdzek,

A. Zagórowicz

B. Jeziorska

SP 310/ 61/

z dn.

4.09.2017 r.

Język angielski

VII abcd

Program nauczania
j. angielskiego dla kl.
IV-VIII, J. Stefańska

J. Papierzyńska

A. Maj

A. Walas

SP 310/ 62/

z dn.

4.09.2017 r.

Muzyka

VII abcd

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej

M. Gromek, G. Kilbach

A. Siwik

SP 310/ 63/

z dn.

4.09.2017 r.

Plastyka

VII abcd

Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej, B. Mickulik

A. Siwik

SP 310/ 64/

z dn.

4.09.2017 r.

Historia

VII abcd

Historia Program nauczania Szkoła podstawowa klasy 4-8, A. Plumińska-Mieloch

R. Deleżuch

I. Žiška

SP 310/ 65/

z dn.

4.09.2017 r.

Matematyka

VII abcd

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki dla II et. eduk. (kl. IV-VII) / J. Lech,
M. Jucewicz, M. Karpiński

B. Żak

K. Wardawa-Stec

B. Kunach

SP 310/ 66/

z dn.

4.09.2017 r.

Informatyka

VII abcd

Program nauczania dla klasy 4 „Lubię to”

M. Kęska

K. Kotnarowska

SP 310/ 67/

z dn.

4.09.2017r.

Wychowanie fizyczne

VII abcd

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej, K. Warchoł

S. Kwiatkowska

P. Otwinowski

SP 310/ 68/

z dn.

4.09.2017r.

Religia

VII abcd

Pójść za Jezusem Chrystusem” Program nauczania religiiAZ-3-01/10

A. Krupa

s. G. Piętka

ks. P. Budziak

SP 310/ 69/

z dn.

1.09.2020 r.

Język polski

IV ab

Między nami”

Program nauczania języka polskiego w kl. IV-VIII szkoły podst.

A. Łuczak, E. Prylińska

J. Piasta-Siechowicz,

B. Woźniak

B. Jeziorska

SP 310/ 70/

z dn.

1.09.2020 r.

Chemia

VII abcd

Chemia Nowej Ery”

Program nauczania chemii w szkole podst.
T. Kulawik, M. Litwin

A. Sadkowska

SP 310/ 71/

z dn.

1.09.2020 r.

Matematyka

IV ab

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w kl. 4-8 w szkole podst. / J. Lech

M. Jucewicz, M. Karpiński,

B. Gołębiewska

SP 310/ 72/

z dn.

1.09.2020 r.

Język angielski

IV ab

Program nauczania języka angielskiego dla kl.VII-VIII
J. Stefańska

A. Maj

A. Szterk

SP 310/ 73/

z dn.

1.09.2020 r.

Fizyka

VII abcd

Program nauczania fizyki w szkole podst. Spotkania z fizyką / T. Kulawik,
G. Francuz-Ornat

J. Szafrański

SP 310/ 74/

z dn.

1.09.2020 r.

Wiedza o społeczeństwie

VIII abc

Dziś i jutro”
Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podst. / B. Furman

I. Žiška

SP 310/ 75/

z dn.

1.09.2020 r.

Informatyka

IV ab

Lubię to”
Program nauczania informatyki 4-8
G. Koba, M.Kęska

K. Kotnarowska

A. Stępniewska

SP 310/ 76/

z dn.

2.09.2019 r.

Geografia

VIII abc

Program nauczania geografii w szkole podst.
F. Szlajfer, Z. Znaniewicz, R. Malarz

J. Chylicka

SP 310/ 77/

z dn.

1.09.2020 r.

Biologia

V a

Puls życia”
Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podst.

A. Zdziennicka

A. Stępniewska

SP 310/ 78/

z dn.

1.09.2020 r.

Historia

IV ab

Program nauczania. HISTORIA klasy 4-8
A. Plumińska- Mieloch

R. Deleżuch

I. Žiška

SP 310/ 79/

z dn.

1.09.2020 r.

Wychowanie fizyczne

IV ab

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podst.
K. Warchoł

P. Otwinowski
D. Stokowski

SP 310/ 80/

z dn.

1.09.2020 r.

Religia

IV ab

Odkrywamy tajemnice Bożego świata“ Program nauczania religii

AZ – 2 – 02/ 12 z 30 V 2012

s. G. Piętka

SP 310/ 81/

z dn.

1.09.2020 r.

Wychowanie do życia w rodzinie

VII abcd

Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia
w rodzinie dla kl.VII

T. Król, K. Maśniak,
G. Węglarczyk

I. Žiška
M. Żurawska

SP 310/ 82/

z dn.

1.09.2020 r.

Doradztwo zawodowe

VII abcd

Program doradztwa zawodowego dla kl. VII -VIII szk. podst. ORE

A. Dziurkowska,
B. Fronczek

E. Boguszewska-Ogłoblin

SP 310/ 83/

z dn.

1.09.2020 r.

Geografia

V a

Program nauczania geografii w szkole podst. Planeta Nowa kl.VII
E.M. Tuz, B Dziedzic

J. Chylicka

SP 310/ 84/

z dn.

3.09.2018r.

Geografia

VII abcd

Program nauczania geografii w szkole podst. Planeta Nowa kl.V
E.M. Tuz, B Dziedzic

J. Chylicka

SP 310/ 85/

z dn.

1.09.2020 r.

Technika

Va

Karta rowerowa - Bądź bezpieczny na drodze

B. Bogacka - Osińska

D. Łazuchiewicz

M. Świetlicki

SP 310/ 86/

z dn.

2.09.2019 r.

Etyka

VIII abc

Ludzkie ścieżki.” Kompleksowy program nauczania etyki na II, III, IV poziomie edukacyjnym.

A. Ziemska, Ł. Malinowski

D. Deleżuch

SP 310/ 86/

z dn.

2.09.2019 r.

Religia

Va

Poznaję Boga i w Niego wierzę”

Program nauczania religii

AZ-2-01/10

s. G. Piętka

 

 

 Powyższe programy nauczania ogólnego obejmują co najmniej jeden etap edukacyjny i spełniają następujące warunki:

  1. Stanowią opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23 grudnia 2008r., albo w dotychczasowej podstawie programowej kształcenia ogólnego.

  2. Zawierają:

  • szczegółowe cele kształcenia i wychowania,

  • treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego,

  • sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków,w jakich program będzie realizowany,

  • opis założonych osiągnięć ucznia, a w przypadku programu nauczania ogólnego uwzględniającego dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego – opis założonych osiągnięć ucznia z uwzględnieniem standardów wymagań będących podstawą przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów, określonych w przepisach w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów,

  • propozycję kryteriów ocen i metod sprawdzania osiągnięć ucznia.

  1. Są poprawne pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

 

 

 

 

 

 

 

   
© Szkoła Podstawowa nr 310 im. Michała Byliny