Szanowni Rodzice,

na stronie internetowej naszej szkoły (www.sp310.waw.pl) w menu DOKUMENTY w zakładce KOMPLET DOKUMENTÓW DO POBRANIA DLA RODZICÓW znajdują się dokumenty do pobrania przez Państwo.

Jesteście Państwo zobowiązani do wydrukowania wszystkich dokumentów, zapoznania się z ich treścią i czytelnego podpisania.

Proszę o zapoznanie się również z zawartością pliku pdf, który znajduje się w zestawie jako podstawa programowa z przedmiotu - Wychowanie do życia w rodzinie (wdżr). Dopiero po jej przeczytaniu podejmiecie Państwo decyzję ws. uczęszczania dziecka na powyższe zajęcia.

Uwaga!
Na 1 września każde dziecko ma obowiązek posiadania podpisanej zgody na samodzielny powrót do domu lub odpowiednie upoważnienie do odbioru przez inną osobę (patrz: do pobrania dokumenty - 1 i 2). Jeżeli nie ma możliwości wydruku, zgodę można napisać ręcznie.
Osoby, które będą korzystały od 2.09. ze świetlicy szkolnej również są zobowiązane do posiadania takiego dokumentu i przekazania do świetlicy w dniu 1.09 (patrz dokumenty - 1 i 2).

Do 4 września 2020 r. (piątek) należy przekazać dziecku komplet pozostałych podpisanych dokumentów, które dostarczy wychowawcy klasy.

 


Generated button

 

 

WYKAZ DOKUMENTÓW:

 

1. DEKLARACJE DOTYCZĄCE POWROTU DZIECKA DO DOMU (samodzielny powrót/osoba upoważniona do odbioru)

2. KLAUZULA - OSOBA UPRAWNIONA DO ODBIORU DZIECKA

3. KLAUZULA - WIZERUNEK UCZNIA

4. RODO - informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

5. WYCIECZKI - całoroczna zgoda

6. OŚWIADCZENIA dot.:

A) WDŻR

B) RELIGIA/ETYKA

C) TERAPIA PEDAGOGICZNA (tylko uczniowie ze wskazaniem przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną)

 

 

   
© Szkoła Podstawowa nr 310 im. Michała Byliny