Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 310 w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/21

 

Zarządzenie

 

   
© Szkoła Podstawowa nr 310 im. Michała Byliny