Generated button

 

Generated button

              

 Generated button

 

Generated button

 

 


Jeśli Rodzice / Uczniowie nie mają dostępu do librusa, bo np. zapomnieli hasła, proszeni są
o wysłanie wiadomości na adres :

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 


 

Uwaga!!!

  

Informacje Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

Generated button

 

   

Mazowiecka Policja Apeluje!

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!
 
W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!
Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna.
Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.
Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich.
Wyłączeni z tego obowiązku będą:
- rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
- a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich.  

Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie.
Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad!
Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej.
Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.

Drodzy uczniowie!
Mazowiecka Policja apeluje:

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!
Od 1 kwietnia do odwołania, osoby które nie ukończyły 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki osób dorosłych.
Dlatego na ulicach i innych miejscach publicznych możecie przebywać tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub jakiegoś innego dorosłego.  
Zaniechajcie wychodzenia z domu jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne!
Unikajcie miejsc publicznych!
Respektujcie wszelkie zasady bezpieczeństwa pamiętając, że za nieprzestrzeganie przepisów możecie być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej!

Prezentacja:

https://drive.google.com/file/d/1MpcQ-Vh5ZiQkI6oVSbocOyjpzND_CvVS/view?usp=sharing

Informacje o materiałach"Nowej Ery" do bezpłatnego korzystania

Codzienne zajęcia szkolne zostały zawieszone, ale edukacja trwa dalej. Aby łatwiej prowadzić ją zdalnie, Nowa Era przygotowała szereg ułatwień.

 Nowa Era zdecydowała się udostępnić bezpłatnie:

 Wersje elektroniczne podręczników Nowej Ery do klas 1-8

  • Można z nich korzystać bezpłatnie na platformie ebooki.nowaera.pl do końca roku szkolnego 2019/2020.
  • Aby skorzystać z podręczników, wystarczy zarejestrować się za pomocą Konta Moja Nowa Era. Rejestracji może dokonać nauczyciel lub rodzic (w imieniu ucznia).
  • Dzięki platformie uczeń może mieć dostęp do swoich podręczników w domu, nawet gdy papierowe książki zostawił w szkole.

 

https://www.nowaera.pl/naukazdalna

Informacje dotyczące zmiany zasad prowadzenia zapisów na dyżury wakacyjne

 

Szanowni Państwo,

w związku zaistniałą sytuacją ulegają zmianie zasady prowadzenia zapisów na dyżury wakacyjne.

Dyrektor przedszkola/szkoły generuje hasła z systemu, które przekazuje rodzicom wyłącznie drogą elektroniczną na adresy mailowe rodziców (lub platformę
e-przedszkole wykorzystywaną przez placówkę).

W treści maila  wskazane będzie  tylko imię dziecka i hasło (bez innych danych).

W przypadku braku adresu email rodzica dyrektor kontaktuje się telefonicznie z rodzicami i ustala sposób przekazania hasła.

Możliwość generacji hasła będzie dostępna w dniach od 23 marca do 7 kwietnia. Wskazane jest jednak, aby dyrektor przekazał hasło rodzicom (elektronicznie)
do dnia 25 marca.

UWAGA!

Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli*/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie rejestracji wniosku/zgłoszenia.

 

Rodzice wypełniają wniosek tylko w systemie zapisów na dyżury wakacyjne.
Nie muszą dostarczać jego wersji papierowej do placówki.

 

Terminy zapisów i pozostałe zasady pozostają bez zmian.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Dotyczy dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola, nie potwierdziły woli kontynuacji i ubiegają się o przyjęcie do innego przedszkola/szkoły

Zmiana terminów konkursu Wielka Liga Czytelników – informacja dla Uczestników

 

Szanowni Uczestnicy!

W związku z odwołaniem zajęć w szkołach uległ zmianie termin zdobywania sprawności w I etapie Wielkiej Ligi Czytelników. Termin zakończenia wpisywania sprawności I etapu ustalono wstępnie na piąty dzień roboczy liczony od dnia powrotu do szkoły. Oznacza to, że wypełnione testy Uczniowie mogą dostarczać do biblioteki szkolnej w okresie pięciu dni roboczych, począwszy od pierwszego dnia przywrócenia zajęć dydaktycznych. Rozwiązane testy można również teraz przesyłać w formie skanu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Testy do wypełnienia można otrzymać, wysyłając na wskazany wyżej adres mailowy informację o tytule przeczytanej książki konkursowej. Nauczyciel bibliotekarz prześle Uczestnikowi test w formacie PDF.

Oczywiście termin finału powiatowego będzie również przesunięty i podany w późniejszym czasie.

Zachęcam do czytania pogodnych książek w czasie wolnym od zajęć. Dobra lektura może dostarczyć wielu miłych chwil i tym samym pomóc w ograniczeniu stresu, który niekorzystnie wpływa na naszą odporność.

 

Katarzyna Olszewska

Informacja o portalu edukacyjnym do nauki zdalnej

Anna Ostrowska Rzecznik Prasowy MEN informuje, że w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych zachęca  do nauki zdalnej z uczniami.
Proszę o zapoznać się ze stroną www.gov.pl/zdalnelekcje . Można na niej znaleźć m.in. tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu. Do dyspozycji nauczycieli jest również platforma epodreczniki.pl oraz pakiety materiałów od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla ósmoklasistów i maturzystów.


Dbajmy o siebie i swoich najbliższych w tym trudnym czasie.
Pamiętajmy o podstawowych zasadach higieny. Sprawdzajmy na bieżąco informacje zamieszczanie przez Ministerstwo Zdrowia, GIS i na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu

 

   
© Szkoła Podstawowa nr 310 im. Michała Byliny