ZEBRANIA Z RODZICAMI uczniów klas ósmych, 23.09.2020 r. ODWOŁANE

 

Klasa

Godzina

Sala

Uwagi

 

8a

18.00

16

ODWOŁANE

8b

17.30

1

ODWOŁANE

 

8c

 

17.00

3

ODWOŁANE


DOFINANSOWANIE OBIADÓW   W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

 

W przypadku, gdy rodzina jest w trudnej sytuacji materialnej, ale formalnie dochód na jedną osobę w rodzinie przekracza 528 zł netto na jedną osobę można złożyć wniosek o dofinansowanie przez szkołę obiadów w stołówce szkolnej.

Należy pobrać wniosek w gabinecie pedagoga szkolnego lub ze strony internetowej oraz udokumentować dochód oraz uzasadnić potrzebę wsparcia.

 

Wypełniony prawidłowo wniosek z załączonymi dokumentami (zaświadczenia lub oświadczenia) potwierdzające zawarte we wniosku dane należy złożyć w sekretariacie szkoły.

 

WNIOSEK DO POBRANIA

DOFINANSOWANIE OBIADÓW   W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

 

 

W przypadku, gdy rodzina jest w trudnej sytuacji materialnej, ale formalnie dochód na jedną osobę w rodzinie przekracza 528 zł netto na jedną osobę można złożyć wniosek o dofinansowanie przez szkołę obiadów w stołówce szkolnej.

Należy pobrać wniosek w gabinecie pedagoga szkolnego lub ze strony internetowej oraz udokumentować dochód oraz uzasadnić potrzebę wsparcia.

 

Wypełniony prowidłowo wniosek z załączonymi dokumentami (zaświadczenia lub oświadczenia) potwierdzające zawarte we wniosku dane należy złożyć w sekretariacie szkoły.

 

WNIOSEK  DO POBRANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY.


 

Informujemy, że  uczniowie

  • klasy 0 będą mogli korzystać ze stołówki szkolnej od czwartku, tj. 3 września br.
     
  • klas 1-8  będą mogli korzystać ze stołówki szkolnej od piątku, tj. 4 września br. 
Szanowni Państwo,
 
Na 1 września każde dziecko ma obowiązek posiadania podpisanej zgody na samodzielny powrót do domu lub odpowiednie upoważnienie do odbioru przez inną osobę (patrz: do pobrania dokumenty - 1 i 2). Jeżeli nie ma możliwości wydruku, zgodę można napisać ręcznie.

Uwaga - osoby, które będą korzystały od 2.09. ze świetlicy szkolnej również są zobowiązane do posiadania takiego dokumentu i przekazania do świetlicy w dniu 1.09 (patrz dokumenty - 1 i 2).

 


Generated button

WYKAZ DOKUMENTÓW:

1. DEKLARACJE DOTYCZĄCE POWROTU DZIECKA DO DOMU (samodzielny powrót/osoba upoważniona do odbioru)

2. KLAUZULA - OSOBA UPRAWNIONA DO ODBIORU DZIECKA

3. KLAUZULA - WIZERUNEK UCZNIA

4. RODO - informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

5. WYCIECZKI - całoroczna zgoda

6. OŚWIADCZENIA dot.:

A) WDŻR

B) RELIGIA/ETYKA

C) TERAPIA PEDAGOGICZNA (tylko uczniowie ze wskazaniem przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną)

 

Do 4 września 2020 r. (piątek) należy przekazać dziecku komplet pozostałych podpisanych dokumentów (punkt 3-6), które dostarczy wychowawcy klasy.

   
© Szkoła Podstawowa nr 310 im. Michała Byliny